Inloggen

RKBS de Horizon

preview
Nieuwsflits 11 november
Van het Samenwerkingsverband

 

Inline image

Alle scholen in onze regio vallen voor wat betreft onderwijskundig en opvoedkundig advies onder het gezamenlijk Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek: SWV-DB 

Ook voor ouders willen zij een partner zijn voor wat betreft alle onderwijsvragen. Hierbij een bericht van het SWV speciaal voor u:

 

Oudersteunpunt

Uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs is gebleken dat veel ouders moeite hebben met het vinden van de juiste informatie en het vinden van een passende onderwijsplek. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ieder samenwerkingsverband de opdracht gegeven een Oudersteunpunt in te richten.

 

Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is momenteel bezig met het inrichten van een Oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk om het steunpunt samen met ouders vorm te geven en maakt daarom gebruik van de tool Vertellis. Deze tool bestaat uit een vragenlijst, maar er is ook ruimte voor een eigen verhaal. Middels deze tool wil het samenwerkingsverband zoveel mogelijk verhalen ophalen van ouders/verzorgers over hun ervaringen met Passend Onderwijs. Deze ervaringen worden vervolgens gebruikt voor het ontwikkelen en inrichten van het oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband nodigt ouders van harte uit om hun ervaringen via deze link met ons te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Agenda (inclusief Sint en Kerst)

Hieronder vindt u de jaarkalender met daarop de belangrijkste data.

 

In december vieren we zowel Sinterklaas en Kerst. 

Sinterklaas bezoekt ons op maandag 5 december en we vieren dat de hele ochtend. Daarom zal het een korte dag zijn tot 12:15 uur. Meer informatie over de intocht volgt.

 

De Kerstviering zal plaatsvinden op donderdagavond 22 december in onze kerk. De viering start om 18:00 uur. Daarna vervolgt het programma zich in school: ook hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

 

18 november: snoeien op het plein

Inline image

Op vrijdag 18 november gaan we met enkele ouders wat bomen snoeien voor de school en op het plein.

Er hebben zich al 2 ouders aangemeld. Mocht u nog zin en tijd hebben om even mee te helpen dan hoor ik het graag. We starten om 12:30 uur en zullen waarschijnlijk tot uiterlijk 14:30 uur bezig zijn. 

Einde wegwerkzaamheden

Inline image

 

Hieronder leest u de bewonersbrief van de gemeente aan de bewoners van de Bekkersstraat en het Commandeurspad.

 

Voor ons als school betekent het dat we vanaf aanstaande maandag, mede vanwege het instellen van het eenrichtingsverkeer, mogen uitkijken naar een veilige en rustige weg naar school. 

Zoals aangekondigd blijft, net zoals voor de Corona-periode, het hek bij de parkeerplaats van Binders dicht. Iedereen kan het plein op via het groene hek aan de voorkant van de school. Hiermee hopen we ook de overlast en de rommelige situatie op de parkeerplaats bij Binders te gaan voorkomen.

 

Voor de goede orde: het eenrichtingsverkeer voor auto's loopt van de Kerkstraat, via de Bekkersstraat naar het Commandurspad. 

 

Inline image

 

Hieronder de brief van de gemeente:

 

Afronding werkzaamheden

De werkzaamheden aan het fietspad tussen de Monseigneur Bekkersstraat 61 en de kruising Commandeurslaan naderen het einde. Eind november zijn alle werkzaamheden klaar.

Eenrichtingsverkeer

Vanaf maandag 14 november 2022 geldt er eenrichtingsverkeer in de Monseigneur Bekkersstraat en het Commandeurspad. De rijrichting is met de borden Co3 en Co2 aangegeven.

Voor fietsers en bromfietsers geldt het eenrichtingsgebod niet. Zij mogen in beide richtingen rijden. Dit is aangegeven met een onderbord, zoals op de afbeelding hieronder.

Inline image

Speelplek Commandeurspad

Het toestel met de draaiende paal hebben we helaas moeten verwijderen. De veiligheidseisen voor dit speciale toestel zijn zo aangescherpt dat terugplaatsen niet meer mogelijk is. Er is te weinig ruimte om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen. Op die plek komt nu een hinkelspel. De glijbaan en de wip zijn blijven staan, de rubberondergrond eromheen is vernieuwd.

Vragen Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Of hebt u opmerkingen over het werk? Neem dan contact op met Hans Roeleveld van cluster Planmatig Beheer. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 071 – 406 5000 en per mail op j.t.roeleveld@katwijk.nl

 

 

Gevonden: Fiets

De damesfiets welke u hieronder ziet staat al van voor de zomervakantie bij ons op het plein.

Mocht deze van u zijn, of weer u van wie hij is, dan hoor ik het graag. Mocht niemand zich melden, dan doneer ik hem via het Welzijnskwartier aan de Oekraïense opvang.

Inline image