RKBS de Horizon

FAQ | Inloggen
 
 

nieuwsflits 14-09-2018

VanBeheerder-mailbox (Greetje Heemskerk)

AanIedereen in alle groepen

Nieuws van de directie

Beste ouders en belangstellenden,

 

De kop is er nu echt af. Ik heb al met veel ouders mogen kennismaken en ook de kinderen weten mij te vinden. Het schooljaar is zonnig begonnen, iets wat extra fijn is want groep 6 is al 2x naar het Bewaarde Land geweest en geniet enorm van het aangeboden programma. Verder geniet ik zelf enorm van de ouder-betrokkenheid hier op school: niet alleen in bijvoorbeeld ouderraad of MR, maar ook de hulp bij de luizencontrole, de bibliotheek en bv het rijden naar het Bewaarde Land: leuk dat dit zo'n levendige school is.

 

Ik wil u er graag nog op wijzen dat donderdag 20 september weer de schoolfotograaf komt. En ook de Kinderboekenweek komt er weer aan: maandag 1 oktober wordt deze 's morgens geopend op het plein, meer informatie volgt.

 

In een aparte rubriek leest u nog enkele personeels-mededelingen. Een en ander zorgt ervoor dat er vanaf begin december 2 vacatures ontstaan i.v.m. de aankomende zwangerschapsverloven van juf Lieke en juf Cecilia. Wij komen graag in contact met leerkrachten die qua vervanging iets willen en kunnen betekenen hierin. Dus heeft u zelf een PABO-diploma of kent u iemand die graag op de Horizon komt werken? We horen het graag!

 

Als het goed is heeft u een bericht in Schoudercom ontvangen waarmee u wel of geen toestemming kunt geven voor het gebruik van foto's waar uw kind op staat. Gelieve dit formulier (3 x keuze) in te vullen. Hiermee kunnen we de privacy van uw kind waarborgen. Voor de goede orde: alle publicaties binnen Schoudercom zijn AVG-proof.

 

Voor nu: alvast een heel goed weekend gewenst en graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

 

Herbert van Elteren, directeur

Personeel

Ziekte

Juf Marjolijn (interne begeleiding) en juf Josine (o.a. groep 8) zijn beiden nog afwezig. De IB-taken van juf Marjolijn worden vervangen door juf Selma en we zijn blij dat juf Miranda Nijenhuis Josine vervangt. Natuurlijk hoop ik binnenkort nieuws te kunnen melden over reïntegratie en/of (gedeeltelijke) terugkeer. We wensen beide juffen natuurlijk beterschap.

 

Zwangerschapsverloven

Juf Cecilia (do-vr groep 4) gaat vanaf 6 december met zwangerschapsverlof en Juf Lieke (wo-do-vr groep 5) vanaf 12 december. Natuurlijk wensen we beide juffen een hele goede, energieke en gezonde tijd toe.

 

Vervanging

Voor bovengenoemde zwangerschapsverloven, maar ook bij incidentele ziekte, zijn we blijvend op zoek naar leerkrachten die het leuk vinden om zo nu en dan of voor langere tijd willen invallen. Dus past dit bij u, of weet u iemand? We horen het graag!

 

Lerarenbeurs

Juf Sanne en Juf Anouk volgen beiden een studie "Master Educational Needs". Dit is mogelijk door de zgn. lerarenbeurs waarmee ook vevanging is geregeld. Juf Sanne, die de richting 'Gedragsspecialist' volgt, wordt op dinsdagen vervangen door juf Selma.
Juf Anouk, die de route taal- en dyslexiespecialist volgt, wordt op dinsdagen vervangen door juf Irma Klunder.

 

Helpen we Victoria? (zusje van Fred uit groep 5)

De ouders van Fred uit groep 5 hebben mij gevraagd of ik een uitnodiging wil plaatsen in verband met een actie om Victoria, de zus van Fred, in de gelegenheid te stellen naar Curaçao te gaan om weer een Dolfijnondersteunde Therapie te kunnen volgen. Dit helpt haar in haar ontwikkeling en ik beveel deze informatie dan ook van harte aan. In de bijlage vindt u meer informatie en kunt u zien hoe u kunt helpen.

 

Dolfijnondersteunde therapie

Vitoria (12) heeft een geestelijke beperking waardoor de communicatie met haar erg moeilijk verloopt. In de zoektocht naar methodes om dit te verbeteren, is haar moeder (Dina) in contact gekomen met de Stichting Syndroom van de Lach. Het doel van deze stichting is: "Om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao, dan wel deel te laten nemen aan andere ontwikkeling-bevorderende therapieën en/of activiteiten".

In 2017 heeft Vitoria mogen deelnemen aan de dolfijnondersteunde therapie. Het resultaat was beter dan verwacht. De communicatie met Vitoria is sterk verbeterd. Dina is erg dankbaar voor dit goede resultaat en zou haar dochter graag de gelegenheid geven om de therapie nogmaals te volgen. Helaas is de therapie duur en kan pas doorgaan als er voldoende geld voor de Stichting ingezameld is.

 

 

 

 

 
Parkeren bij BINDERS

Wanneer u uw kind via het hek aan de zijkant van het plein naar school laat komen, via het terrein van 'Binders' en 'Het afscheidshuis', gelieve dit lopend of per fiets te doen. Mocht u toch met de auto komen dan wil ik u vriendelijk verzoeken niet op het terrein zelf te parkeren óf, bij uitzondering, alleen aan de linker kant van het terrein. De parkeerplaatsen aan de rechterkant zijn bedoeld voor bezoekers van Binders en van het gezondheidscentrum. Bedankt voor de medewerking!

Parkeren Binders

JGZ Katwijk

Hallo kinderen, ouder(s), verzorger(s),

 

Graag stel ik mij aan jullie voor: Ik ben Miranda de Mol en ik werk in het Jeugd- en Gezinsteam in Katwijk. Als je vragen of problemen hebt kun je bij ons terecht. Heb je bijvoorbeeld vaak ruzie op school, voel je je soms verdrietig of gaan je ouders scheiden en weet je niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan, dan kunnen wij je misschien helpen.

Daarnaast bieden wij ook trainingen zoals bv. de coole kikker (weerbaarheidstraining) of de dappere dino’s (ondersteunende groep voor kinderen in echtscheidingssituaties) en nog veel meer.

 

Ook ouders kunnen bij mij binnenlopen als zij zich zorgen maken over hun kind. Geen vraag is te gek en de deur staat open, dus je kan tijdens ons spreekuur op school gewoon langskomen. In ons team werken deskundigen uit verschillende (jeugdhulp)organisaties samen om je snel en persoonlijk te helpen. Met een van ons bespreek je je vraag. Daarna beslissen we samen wat de volgende stap is. Soms vragen wij daarbij advies aan ons team. Natuurlijk bespreken we dat eerst met met ouders. Op deze manier krijg je de beste hulp die nodig is.

 

Wat?

Spreekuur Jeugd- en Gezinsteam: van 8u45 tot 10.00 uur

 

Wanneer:

Maandagochtend: 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december,
7 januari, 21 januari, 18 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni en 1 juli.

 

Waar

Op school ( Boven naast het kopieerapparaat).

 

Mocht het niet lukken om langs te komen dan ben ik ook telefonisch bereikbaar op 06 24178203 of
via de mail m.demol@ jgthollandrijnland.nl.

 

Kijk ook eens op de website www.cjgkatwijk.nl , daar vind je ook al veel informatie over opvoeden en
opgroeien en over ons team.

 

 

Miranda de Mol

 

 

Loading...