Inloggen

RKBS de Horizon

preview
Marina Laan-Koelewijn Marina Laan-Koelewijn

T

Om het klankbewustzijn bij kleuters te vergroten maken we gebruik van de "letterkast". Op deze kast staat telkens een klank centraal. De afgelopen periode was dat de /t/. Elk kind had een voorwerp voor de letterkast van thuis meegenomen. Zo was daar een vest, een kat, een stok, een tak. Klankzuivere m-k-m woorden worden door de kleuters geschreven op het krijtbord voor wie dat wil.

Bij de ontwaakdozen knipten de kinderen plaatjes met de /t/ klank uit en plakten de plaatjes op een vel. De kinderen van groep 2 zijn altijd bereid om de kinderen van groep 1 te helpen. Daarbij "schreven" de kinderen de woorden op. Het schrijven varieert van krabbels tot lukraak wat letters tot het woord schrijven zoals een kleuter het hoort.... paart of reesoto. De spellingregels komen vanaf eind groep 3 aan bod dus niets is fout. Als een kind erom vraagt, vertel ik de regel wel maar besteed er niet echt aandacht aan.

Nu werd Emily tot onze letterkoningin gekroond. Elke dag nam Emily een voorwerp mee want vanwege Corona willen we geen tassen vol materialen vanuit thuis de klas in. We zongen haar toe en maakten diepe buigingen voor onze majesteit, terecht een trotse Emily! Een kleine traktatie was wel op zijn plaats voor elk kind dat een voorwerp had meegenomen en Emily wilde wel uitdelen. 😋